Home Menu

Martin Reekers

Martin Reekers (1951) gebruikt cartoons om zijn eigen (educatieve) boeken en die van anderen te illustreren. Een cartoon kan een complex onderwerp tot de essentie terug brengen en voegt daarmee aan een tekst veel meer dan een komische of prikkelende noot toe. Martin tekent voor allerlei soorten opdrachtgevers, maar meestal hebben zijn cartoons een educatieve functie.

Martin is ook voorzitter van de stichting Cartoonfestival Rotterdam. De stichting organiseert periodiek cartoonfestivals om een maatschappelijk thema van de stad Rotterdam op een prikkelende en of humoristische manier onder de aandacht van een groot publiek te brengen. (www.cartoonfestivalrotterdam.com)
Meer informatie op: www.martinreekers.nl